Nog beter je processen bewaken

KPI's in kaart en in de hand

Het op maat instellen van alerts tijdens het werkproces biedt uitkomst. Staat een taak te lang open of nadert een deadline? Dan ontvangt de professional automatisch een alert. Deze alerts worden binnen REGAS op een werklijst, overleg of rapportage geplaatst.

Het sturen van een e-mail of sms behoort ook tot de mogelijkheden. Resultaat: waarborging van een duidelijke focus op het proces. Het managen van KPI’s wordt hierdoor nog gemakkelijker.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Tijdregistratie

Tijdregistratie doet u direct in het dossier. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van al uw werkzaamheden – cliëntgebonden of juist niet.

Online hulpverlening

Cliënten kunt u ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verandert u mee. Aan u de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Koppelingen

Natuurlijk maakt u ook gebruik van andere administratieve en medische systemen. Het is erg onhandig als deze systemen los van elkaar moeten opereren, daarom koppelen wij ze eenvoudig aan elkaar. Dan zijn de gegevens uitwisselbaar en hoeft u niet nodeloos informatie te kopiëren.

Behandelplan

Met REGAS plant u eenvoudig taken van uzelf of collega’s in. Binnen een behandelplan werkt u ze vervolgens structureel af.

Activiteitenregistratie

Met REGAS legt u iedere activiteit vast in een overzichtelijk dossier. Omdat de software flexibel is, past u het gemakkelijk aan op specifieke situaties.

Werken in de cloud

Werken in de Cloud betekent dat u op ieder moment kunt inloggen, waar u ook bent. Via elke internetbrowser logt u eenvoudig in en ziet u altijd de meeste actuele informatie. Veilig, toegankelijk en altijd up-to-date: dat is het voordeel van de cloud.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat u inspireren.

Een praktijkvoorbeeld van Puur Zuid

Sturings- en managementinformatie simpel inzichtelijk