Eén toegankelijk portaal voor iedereen

Multidisciplinair werken onder één dak

Zelfredzaamheid

Eén portaal waar alle gebruikers bij elkaar komen, dat is de oplossing. De professional, de burger, de (pleeg)ouder en de cliënt maken allemaal via hetzelfde toegankelijke portaal gebruik van de voor hun beschikbare informatie. Snel informatie uitwisselen, inzien en delen – iedereen neemt de regie in eigen hand. Deze zelfredzaamheid is een belangrijke bouwsteen van onze software.

Het portaal biedt relevante informatie aan elke specifieke gebruiker. Zo kan de cliënt eenvoudig contact onderhouden met de professional, ziet de professional het werk dat gedaan moet worden en krijgt de gemeente een duidelijk overzicht van de zorg aan haar burgers. Zelfs een betalingsoverzicht voor (pleeg)ouders is mogelijk. Aan alles is gedacht.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Cliëntnetwerk

Met REGAS brengt u het volledige zorgnetwerk van de cliënt in kaart. Zo wint u tijd en werkt u doeltreffend, zonder ellenlange zoektochten naar contactpersonen.

Veiligheid

Uw gegevens zijn bij ons goed beveiligd. REGAS voldoet aan de belangrijkste veiligheidsnormen voor webapplicaties en ook in onze serviceafspraken speelt veiligheid een grote rol.

E-aanmelding

Cliënten kunnen zich online aanmelden. Ze vullen hun informatie in en onze software slaat de gegevens op. Hulpvragen pakt u hierdoor sneller op en de regie blijft deels in handen van de cliënt. Leve het internet.

Volledig in te richten

Met REGAS heeft u controle over uw processen en het beheer van de software. Formulier of vraag aanpassen? Een kwestie van minuten. Wij geloven namelijk dat software zich moet kunnen aanpassen naar de organisatie en haar gebruikers, niet andersom.

Autorisatiestructuur

Per gebruiker kunt u de bevoegdheid instellen. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld zijn eigen weekverslag schrijven, maar geen toegang hebben tot andere informatie in het dossier.

Tevredenheidsonderzoek

Verstuur een cliënttevredenheidsonderzoek automatisch wanneer u dat wilt – aan het einde van het dossier of na afloop van een bepaald traject. De resultaten van het onderzoek worden automatisch opgeslagen.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat u inspireren.

Welzijnsorganisatie Lumens Groep

Actieve cliëntenparticipatie: het werkt!