INLEIDING
Wij, Regas B.V., leverancier van SaaS registratie softwarediensten, waaronder REGAS 5, kunnen bij uw bezoek op onze website, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die wij verzamelen aan de hand van de informatie die u opzoekt op onze website of aanvraagt via onze website. We doen dit om, aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, onze informatie die we op via verschillende manieren aan u verstrekken (zoals via de website, onze nieuwsbrieven, en onze evenementen) nóg beter af te stemmen op uw behoefte.

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken.

VERWERKING DOOR REGAS B.V.
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Regas B.V., Regas bvba en Regas GmbH (hierna: “Regas”). De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Regas Holding.

CONTACT
Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@regas.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons informatie aanvraagt over één van onze SaaS diensten of zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of een event. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om een juiste registratie te kunnen waarborgen van degene die zich aanmeldt of een follow up van ons verzoekt, is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

COOKIES TEN BEHOEVE VAN OPTIMALE INFORMATIEBEHOEFTE
Ons doel is om bezoekers van onze website tijdens of na het bezoek aan de website te voorzien van informatie over onze producten, diensten en evenementen die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen waar dit mogelijk is. Er zijn vier momenten bij het bezoek aan onze website waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

  • Bij het doen van verzoek om informatie of een demo;
  • Bij het inschrijven voor de Regas nieuwsbrief;
  • Bij het inschrijven voor een Regas evenement.
  • Bij de aanschaf van producten, zoals cursussen in de webwinkel.


De gegevens die we vragen in te vullen zijn uw naam, bedrijfsnaam en emailadres (en telefoonnummer). Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om u proactief van informatie te voorzien ten aanzien van onze producten, diensten of evenementen.

COOKIES
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Zowel wij als de genoemde derden kunnen gebruik maken van cookies op onze website.

Cookies door derden
Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige website bezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken op één van onze websites. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt:

  • Google Analytics
  • HubSpot

De volgende applicaties laten een cookie achter bij het bezoeken van de Regas.nl-website:

  • Addthis - dit zijn de social sharing opties voor het delen van blogartikelen.
  • Facebook - via Addthis
  • Disqus - de tool waarmee bezoekers reacties kunnen geven op een blogartikel.
  • YouTube

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.


 

Privacybeleid

BEVEILIGING
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@regas.nl. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan verkoop@regas.nl dat u niet langer prijs stelt op het vastleggen van uw gegeven uw persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 23 augustus 2016.