Dossiervorming als basis voor een optimale procesondersteuning

Aangesloten op de praktijk

Het digitale cliëntdossier staat centraal. Hierin slaat u eenvoudig de gegevens van de cliënt op – van persoonlijke informatie tot zorginhoudelijke gegevens. Iedere betrokkene heeft zo op ieder moment inzicht in het dossier.

Geen administratie is compleet, zonder een goed casemanagementsysteem. REGAS maakt dossiers inzichtelijk en helpt bij het uitvoeren van activiteiten. Moeten activiteiten bijvoorbeeld in een specifieke volgorde worden uitgevoerd? REGAS helpt u door het toepassen van workflowmanagement.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Workflow

U bepaalt wat in het registratieproces moet worden opgenomen. Omdat REGAS naadloos aansluit op uw manier van werken, is cliëntregistratie ineens makkelijk en efficiënt. Zo houdt u tijd over voor echte zorg.

Procesbewaking

Van deadlines tot doorlooptijden: REGAS bewaakt en waarborgt uw belangrijkste processen op basis van geregistreerde data. Met een sms- of e-mailnotificatie zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ingeplande evaluatiegesprekken daadwerkelijk plaatsvinden.

Alerts

Het instellen van alerts maakt uw werk een stuk simpeler. Stuur cliënten automatisch een herinnerings-sms en verlaag zo het no-showpercentage. Zo zit u nooit tegenover een lege stoel tijdens de intake.

Tijdregistratie

Tijdregistratie doet u direct in het dossier. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van al uw werkzaamheden – cliëntgebonden of juist niet.

Online hulpverlening

Cliënten kunt u ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verandert u mee. Aan u de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Veiligheid

Uw gegevens zijn bij ons goed beveiligd. REGAS voldoet aan de belangrijkste veiligheidsnormen voor webapplicaties en ook in onze serviceafspraken speelt veiligheid een grote rol.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat u inspireren.