Snellere aanmelding door inzet van de cliënt

Tijdbesparing en overzichtelijkheid

Met de e-aanmelding kunnen cliënten, ketenpartijen, familieleden en mantelzorgers zich eenvoudig en snel via de website van de organisatie aanmelden in REGAS. Alle informatie uit de aanmelding wordt direct opgeslagen in het systeem. Dat levert een boel voordelen op.

Zo bespaart het bijvoorbeeld veel tijd tijdens het aanmeldingsproces. Ook belangrijk: men kan sneller zien waar in de organisatie de binnengekomen hulpvraag kan worden opgepakt, zodat op tijd een goede (werk)verdeling kan worden gemaakt.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Volledig in te richten

Met REGAS heeft u controle over uw processen en het beheer van de software. Formulier of vraag aanpassen? Een kwestie van minuten. Wij geloven namelijk dat software zich moet kunnen aanpassen naar de organisatie en haar gebruikers, niet andersom.

Autorisatiestructuur

Per gebruiker kunt u de bevoegdheid instellen. Zo kan een cliënt bijvoorbeeld zijn eigen weekverslag schrijven, maar geen toegang hebben tot andere informatie in het dossier.

Tevredenheidsonderzoek

Verstuur een cliënttevredenheidsonderzoek automatisch wanneer u dat wilt – aan het einde van het dossier of na afloop van een bepaald traject. De resultaten van het onderzoek worden automatisch opgeslagen.

Koppelingen

Natuurlijk maakt u ook gebruik van andere administratieve en medische systemen. Het is erg onhandig als deze systemen los van elkaar moeten opereren, daarom koppelen wij ze eenvoudig aan elkaar. Dan zijn de gegevens uitwisselbaar en hoeft u niet nodeloos informatie te kopiëren.

Delen van je software-omgeving

Binnen REGAS kunt u alle processen en vensters naar eigen smaak inrichten. Tevreden met het resultaat? Deel uw omgeving als template met andere organisaties en vice versa. Zo helpen onze gebruikers elkaar, leren we nieuwe dingen en besparen we allemaal een hoop tijd.

Dashboards

Meten is weten. Daarom zijn er veel overzichtelijke dashboards en rapportagemogelijkheden. Van zorgprofessional tot directieniveau, de rapportage is eenvoudig aan te passen aan uw specifieke informatiebehoefte.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat u inspireren.

Pedagogisch instituut Zevenbergen

Onze eigen workflows waren leidend