Waarom zou u ons cliëntvolgsysteem kiezen?

1

Uw processen

Samen brengen we de processen van uw organisatie in kaart en richten we het platform volledig in. Van management tot eindgebruiker een oplossing op maat. Starten met een standaardproces is ook mogelijk, dan gaan we direct aan de slag.

2

Uw systeem

REGAS is flexibel, in te richten naar smaak en integreert optimaal met uw huidige systemen. Met overzichtelijke dashboards krijgt iedere gebruiker de informatie die nodig is. U kunt direct aan de slag.

3

Uw ontwikkeling

Veranderingen binnen de sector of organisatie? Geen probleem, REGAS verandert met u mee. De flexibiliteit van REGAS zorgt niet alleen voor een goed gebruik vandaag, maar ook in de toekomst.

“REGAS stroomlijnt onze complexe vraagstukken.” – Walter Bosmans, Medisch pedagogisch instituut Zevenbergen.

Efficiënte hulpverlening in de Gehandicaptenzorg

REGAS ondersteunt hulpverleners in de gehandicaptenzorg met het registreren van hun primaire processen rondom de cliënt. Ons cliëntvolgsysteem ondersteunt de hulpverlener niet alleen in de 1 op 1 begeleiding, maar juist ook in het groepswerk en omgeving van de cliënt. Belangrijke aspecten hierin zijn, dat er een totaalbeeld geschapen wordt. De stroomlijning van de gegevensuitwisseling vindt plaats in het kader van de multidisciplinaire samenwerking.

Netwerk van de cliënt

Naast primaire registratie en inzicht in het rooster is ook het netwerk van de cliënt(en) direct inzichtelijk. Met één druk op de knop is de hele omgeving in beeld. Daarnaast kan de omgeving ook een inzicht krijgen in de hulpverlening van de cliënt. In REGAS hebben namelijk ook externe gebruikers (verzorgers, familie etc) inzicht in de gewenste documenten. In een vraaggestuurde omgeving bepalen individuele verblijfsovereenkomsten nu eenmaal het aanbod.

Gehandicaptenzorg

Ervaring in de Gehandicaptenzorg

Binnen de Gehandicaptenzorg wordt REGAS, vooral in België, gebruikt. Onze klanten hebben de volgende voordelen door het inzetten van REGAS:

  • Inrichting op maat van de gehandicaptenzorg.
  • Integratie van kwaliteitshandboek en procedures in de dagelijkse praktijk.
  • Besparing van tijd in registratie en dossiervorming.
  • Verbetering van de efficiëntie van het hulpverleningsproces.
  • Interdisciplinair werken en ondersteuning van het multidisciplinair team.
  • Overzichtelijk beeld van het groepswerk.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Online hulpverlening

Cliënten kunt u ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verandert u mee. Aan u de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Eén toegankelijk portaal voor iedereen

Iedereen maakt gebruik van hetzelfde portaal om informatie in te zien of uit te wisselen. Niet iedereen ziet hetzelfde: de informatie spitst zich toe op de specifieke wensen en bevoegdheden van de gebruiker.

Dossiervorming

Altijd en overal toegang tot belangrijke informatie – met REGAS kan het. Binnen de software registreert u iedere stap in het zorgproces, en helpt het bij de uitvoering van activiteiten. Het resultaat? Inzicht en overzicht in het dossier voor iedereen.

Behandelplan

Met REGAS plant u eenvoudig taken van uzelf of collega’s in. Binnen een behandelplan werkt u ze vervolgens structureel af.

Tijdregistratie

Tijdregistratie doet u direct in het dossier. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van al uw werkzaamheden – cliëntgebonden of juist niet.

Offline werken

Registratieformulieren kunt u offline inladen, bewerken en later automatisch synchroniseren. Zo legt u afspraken altijd vast en bent u niet afhankelijk van het internet. Dat scheelt een hoop gehannes.

Verhalen van anderen

Een praktijkvoorbeeld van opvangorganisatie Arosa

Een slim overzicht. Zo gedaan.

Blog

Het meest recente nieuws, interviews en interessante bronnen en meer voor zorg & welzijnsorganisaties.