Waarom zou u ons cliëntvolgsysteem kiezen?

1

Uw processen

Samen brengen we de processen van uw organisatie in kaart en richten we het platform volledig in. Van management tot eindgebruiker een oplossing op maat. Starten met een standaardproces is ook mogelijk, dan gaan we direct aan de slag.

2

Uw systeem

REGAS is flexibel, in te richten naar smaak en integreert optimaal met uw huidige systemen. Met overzichtelijke dashboards krijgt iedere gebruiker de informatie die nodig is. U kunt direct aan de slag.

3

Uw ontwikkeling

Veranderingen binnen de sector of organisatie? Geen probleem, REGAS verandert met u mee. De flexibiliteit van REGAS zorgt niet alleen voor een goed gebruik vandaag, maar ook in de toekomst.

Jeugdzorg

Iedere dag zet u zich in voor de jeugd. Veel cliënten en nog meer taken – REGAS kan u hierbij ondersteunen.

Waarom ons systeem?

Eén gezin, één plan, één regisseur 

Aanbieders van jeugd- en opvoedhulp hebben op diverse fronten te maken met gewijzigde omstandigheden. Naast de blijvende uitdaging om registraties zo adequaat en efficiënt mogelijk te doen, neemt de behoefte aan effectieve en snelle informatie-uitwisseling tussen hulpverlener en cliënt, hulpverleners binnen de eigen organisatie en hulpverleners met externe partijen steeds meer toe. REGAS wordt in de Jeugdzorg ingezet om hulpverleners, cliënten en organisaties te ondersteunen in hun communicatieproces.  

Zo efficiënt mogelijk registreren 

Registreren moet zo efficiënt mogelijk. Er is veel veranderd in de hulpverleningsprocessen en zorginformatiesystemen – hier moet u goed op anticiperen. U heeft meer ruimte gekregen om optimale zorg te bieden en daardoor ook meer behoefte aan een snelle informatie-uitwisseling. Zo wordt u optimaal ondersteund in de begeleiding van je cliënten.  

Optimale informatie uitwisseling 

REGAS automatiseert terugkomende acties en bewaakt cruciale onderdelen in het proces. Het levert een inzichtelijke werkstructuur die naadloos aansluit op uw primaire processen. Met deze makkelijke manier van werken kunt u efficiënt informatie uitwisselen en samen met andere betrokkenen uw doelen behalen. Omdat REGAS de systemen van alle betrokkenen aan elkaar kan koppelen, heeft u altijd de juiste informatie bij de hand. 

Jeugdzorg

De cliënt heeft de regie 

Uw cliënt kan gedeeltes van zijn dossier inzien en wijzigen. Hij of zij heeft hiervoor een eigen account met een eigen bevoegdheid. Wel zo makkelijk en efficiënt. 

Integrale Jeugdhulp module 

REGAS biedt een module aan voor de Integrale JeugdHulp. De medewerker wordt ondersteund bij het registreren van cliëntgegevens en contactmomenten. De organisatie kan de aangeboden rapporteges gebruiken als basis voor de facturatie, het opstellen van jaarverslagen en het opvragen van de algemene cijfers.
Wanneer er specifieke registratiebehoeftes zijn, kunt u zelf cliëntdossier uitbouwen. Koppelen met BINC? Ook dat is mogelijk.  

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Online hulpverlening

Cliënten kunt u ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verandert u mee. Aan u de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Eén toegankelijk portaal voor iedereen

Iedereen maakt gebruik van hetzelfde portaal om informatie in te zien of uit te wisselen. Niet iedereen ziet hetzelfde: de informatie spitst zich toe op de specifieke wensen en bevoegdheden van de gebruiker.

Dossiervorming

Altijd en overal toegang tot belangrijke informatie – met REGAS kan het. Binnen de software registreert u iedere stap in het zorgproces, en helpt het bij de uitvoering van activiteiten. Het resultaat? Inzicht en overzicht in het dossier voor iedereen.

Behandelplan

Met REGAS plant u eenvoudig taken van uzelf of collega’s in. Binnen een behandelplan werkt u ze vervolgens structureel af.

Tijdregistratie

Tijdregistratie doet u direct in het dossier. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van al uw werkzaamheden – cliëntgebonden of juist niet.

Offline werken

Registratieformulieren kunt u offline inladen, bewerken en later automatisch synchroniseren. Zo legt u afspraken altijd vast en bent u niet afhankelijk van het internet. Dat scheelt een hoop gehannes.

Verhalen van anderen

Aanbieders van jeugd- en opvoedhulp hebben op diverse fronten te maken met gewijzigde omstandigheden. U moet efficiënter informatie uitwisselen. Hoe doet u dat? Lees hier over de oplossingen van REGAS.

Welzijnsorganisatie Lumens Groep

Actieve cliëntenparticipatie: het werkt!

Blog

Het meest recente nieuws, interviews en interessante bronnen en meer voor zorg & welzijnsorganisaties.