Alle tijd bij elkaar in het dossier, ook de niet-cliëntgebonden tijd

Direct in het dossier

Met REGAS is tijdregistratie over iedere activiteit binnen of buiten het cliëntendossier mogelijk: van (niet-) cliëntgebonden tot overige tijd. U bepaalt zelf van welke specifieke activiteit u de tijd wilt registreren. U kunt er ook voor kiezen om de volledige tijd te registreren die een medewerker aan een dossier besteedt. De koppeling met de agenda maakt tijdsregistratie zeer eenvoudig.

Uren worden digitaal ingeleverd en goedgekeurd binnen REGAS. Dat gaat eenvoudig en zonder zorgen. Zodra de uren zijn ingevuld en vastgelegd wordt het resultaat overzichtelijk gepresenteerd. We laten zien wie de tijd heeft geregistreerd en ook andere handige informatie zoals het tijdtype, de datum, tijd, tijdsduur en de gebruikersgroep.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Online hulpverlening

Cliënten kunt u ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verandert u mee. Aan u de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Koppelingen

Natuurlijk maakt u ook gebruik van andere administratieve en medische systemen. Het is erg onhandig als deze systemen los van elkaar moeten opereren, daarom koppelen wij ze eenvoudig aan elkaar. Dan zijn de gegevens uitwisselbaar en hoeft u niet nodeloos informatie te kopiëren.

Behandelplan

Met REGAS plant u eenvoudig taken van uzelf of collega’s in. Binnen een behandelplan werkt u ze vervolgens structureel af.

Activiteitenregistratie

Met REGAS legt u iedere activiteit vast in een overzichtelijk dossier. Omdat de software flexibel is, past u het gemakkelijk aan op specifieke situaties.

Werken in de cloud

Werken in de Cloud betekent dat u op ieder moment kunt inloggen, waar u ook bent. Via elke internetbrowser logt u eenvoudig in en ziet u altijd de meeste actuele informatie. Veilig, toegankelijk en altijd up-to-date: dat is het voordeel van de cloud.

Offline werken

Registratieformulieren kunt u offline inladen, bewerken en later automatisch synchroniseren. Zo legt u afspraken altijd vast en bent u niet afhankelijk van het internet. Dat scheelt een hoop gehannes.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat u inspireren.

Pedagogisch instituut Zevenbergen

Onze eigen workflows waren leidend