Van dossiervorming tot een logische workflow

Focus op de hulp

REGAS ondersteunt het primaire bedrijfsproces door een gestroomlijnde workflow. Denk dan bijvoorbeeld aan het gebruik van gemeenschappelijke bronnen zoals overlegagenda’s en behandelplannen. Ook wordt de communicatie bevordert door het versturen van sms-berichten en standaardbrieven. 

Een activiteit, map of casus wordt pas afgesloten als aan alle voorwaarden is voldaan. Met onze hulp kan de professional zich beter richten op het verlenen van zorg. Efficiënt én effectief.

REGAS is aanpasbaar naar elk proces

Ook als dat regelmatig verandert

Procesbewaking

Van deadlines tot doorlooptijden: REGAS bewaakt en waarborgt uw belangrijkste processen op basis van geregistreerde data. Met een sms- of e-mailnotificatie zorgen we er bijvoorbeeld voor dat ingeplande evaluatiegesprekken daadwerkelijk plaatsvinden.

Alerts

Het instellen van alerts maakt uw werk een stuk simpeler. Stuur cliënten automatisch een herinnerings-sms en verlaag zo het no-showpercentage. Zo zit u nooit tegenover een lege stoel tijdens de intake.

Tijdregistratie

Tijdregistratie doet u direct in het dossier. Zo krijgt u een duidelijk overzicht van al uw werkzaamheden – cliëntgebonden of juist niet.

Online hulpverlening

Cliënten kunt u ook online helpen. Chat bijvoorbeeld met ze of stuur instructies. De wereld verandert, en met online zorg verandert u mee. Aan u de uitdaging om het persoonlijk te houden.

Delen van je software-omgeving

Binnen REGAS kunt u alle processen en vensters naar eigen smaak inrichten. Tevreden met het resultaat? Deel uw omgeving als template met andere organisaties en vice versa. Zo helpen onze gebruikers elkaar, leren we nieuwe dingen en besparen we allemaal een hoop tijd.

Behandelplan

Met REGAS plant u eenvoudig taken van uzelf of collega’s in. Binnen een behandelplan werkt u ze vervolgens structureel af.

Verhalen van anderen

Hoe zijn anderen tot oplossingen gekomen? Laat u inspireren.

Een praktijkvoorbeeld van opvangorganisatie Arosa

Een slim overzicht. Zo gedaan.